НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Асеновград

Контакт със звеното:
Директор: инж. Тодор Василев
Телефон: 0331 6 30 41
Факс: 0331 6 90 16
Електронна поща: dlasenovgrad@nug.bg
Адрес: гр. Асеновград, ПК 4230, ул. А. Стамблийски 25

Интернет страница: www.asenovgrad.iag.bg

Наименованието си ДГС "Асеновград" носи от гр. Асеновград, който е административен, стопански и културен център в региона. Тук се намира и седалището на администрацията му.
ДГС „Асеновград" се намира в югоизточната част на Пловдивска област, върху територията на общините Асеновград и Садово. На север граничи с ДЛС “Чекерица”-Стряма; на изток с ДГС “Пьрвомай"; на юг с ДГС “Лъки", ДГС “Славейно" и ДГС “Хвойна"; на …
Лесоустройствен план