НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Карлово

Контакт със звеното:
Директор: инж. Златю Кличев
Телефон: 0335 9 65 31
Факс: 0335 9 65 31
Електронна поща: dlkarlovo@nug.bg
Адрес: гр. Карлово, ПК 4300, ул. Калофер войвода 23

Интернет страница: www.karlovo.iag.bg

ДГС "Карлово" е получило името си от едноименния град, където е установено и седалището му. Територията му заема най-североизточната част на Пловдивска област То граничи на север с ДГС "Черни Осъм" и ДГС "Априлци", на изток с ДГС "Сахране", на югоизток и юг с ДЛС "Чекерица", а на юг и югоизток с ДГС "Хисар" и на запад с държавните лесничейства "Клисура" и "Розино".
ДГС "Карлово" обхваща горите на територията на община Карлово, с числящите се към него селища: …
Лесоустройствен план