НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Пловдив

Контакт със звеното:
Директор: инж. Красимир Каменов
Телефон: 032 64 34 70
Факс: 032 64 41 06
Електронна поща: dlplovdiv@nug.bg
Адрес: гр. Пловдив, ПК 4002, бул. 6-ти септември 93

Интернет страница: www.plovdiv.iag.bg

ДГС "Пловдив" носи името на град Пловдив, където се намира седалището му. На север от него се намира ДГС "Хисар", на запад ДГС "Кричим", на юг-югоизток ДГС "Асеновград" и на югозапад ДГС "Хвойна" и ДГС "Михалково".
Територията на ДГС "Пловдив" се намира в Пловдивска област и обхваща отчасти или изцяло пет общини със съответните землищата в тях, а именно:
Община гр.Пловдив: гр.Пловдив;
Община гр.Съединение: гр.Съединение, с.Найден Герово, с.Драгомир,…
Лесоустройствен план