НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Първомай

Контакт със звеното:
Директор: инж. Йордан Шопов
Телефон: 0336 23 31
Факс: 0336 29 94
Електронна поща: dlparvomai_pl@nug.bg
Адрес: гр. Първомай, ПК 4270, ул. Йоан Екзарх 6

Интернет страница: www.parvomai.iag.bg

ДГС Първомай” носи името на град Първомай, общински административен център. На север от него се намират ДГС "Чирпан", на запад граничи с ДГС "Асеновград", на юг с ДГС "Кърджали" и на изток с ДГС "Хасково".
Територията на ДГС Първомай” се намира в източната част на Пловдивска област и обхваща изцяло горите на територията на община град Първомай, с всичките й 21 землища. Това са землищата на гр. Първомай и кварталите му Любеново и Дебър, както …
Лесоустройствен план