НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Хисар

Контакт със звеното:
Директор: инж. Добрин Иванов
Телефон: 0337 21 38
Факс: 0337 26 38
Електронна поща: dlhisar@nug.bg
Адрес: гр. Хисар, ПК 4180, ул. Стряма 2

Интернет страница: www.hisar.iag.bg

ДГС "Хисар" носи името на град Хисаря, където се намира седалището му. На север то граничи с ДГС "Карлово", на северозапад с ДГС "Копривщица", на запад с ДГС "Панагюрище", на югозапад с ДГС "Пловдив" и на изток с ДГС "Стряма".
Територията на ДГС "Хисар" се намира в Пловдивска област и обхваща две общини със съответните землищата в тях, а именно:
Община гр.Хисаря: гр. Хисаря, с.Кръстевич, с.Красново, с.Мало Крушево, с.Беловица, с.Старосел, с.Мътеница, с.П…
Лесоустройствен план