НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Чекерица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Огнян Христов
Телефон: 03153 23 62
Факс: 03153 23 62
Електронна поща: ddschekeritsa@nug.bg
Адрес: с. Стряма, ПК 4142, общ. Раковски

Интернет страница: www.chekeritsa.iag.bg

Държавно ловно стопанство “Чекерица” носи името на местността “Чекерица”, намираща се на югоизток от село Стряма.
Разположено е в североизточната част на Пловдивска област. На изток граничи с ДГС “Чирпан”, на север с ДГС “Сахране”, на северозапад с ДГС “Карлово”, на запад с ДГС “Пловдив”, на юг с ДГС “Асеновград”.
Обхваща горите и територията на общините гр. Бре…
Лесоустройствен план